PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
CONEIX-NOS!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA MARCA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA FÀBRICA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
SOM DISTRIBUÏDORS!

TKROM DISOLVENTE 333 ANTISILICONAS

Additiu per evitar l'aparició de cràters i defectes superficials en Imprimaciones i Esmalts a força de Nitrocelulosa, Sintètics o Poliuretans. Afegir l'additiu antisilicona al dissolvent de dilució del producte de què es tracti i agitar per aconseguir una bona homogeneïtzació. Dosi adequada del 2 al 5%.
Massilles i dissolvents
DISSOLVENTS
Dissolvent.