PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida

PINTALIA

TRACTAMENTS PER LA INDÚSTRIA
A la indústria la lluita contra la corrosió és contínua i tant en obra nova com en el manteniment preventiu les pintures industrials han de ser eficaces. A TKROM destinem una important inversió en
R+D i avançades tècniques de producció. Donem assessorament professional en matèria de tractaments especialitzats per a la indústria.
                                   

industria.jpg industria (4).jpg industria (7).jpg industria (8).jpg industria (9).jpg industria (10).jpg industria (11).jpg