PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
CONEIX-NOS!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA MARCA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA FÀBRICA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
SOM DISTRIBUÏDORS!

TKROM SUPERCARRARA ELASTICO RUGOSO

Revestiment petri rugós per a façanes, a base de resines acríliques de màxima resistència als agents atmosfèrics. Permet l'aplicació del producte en capes de gruix variable, amb efecte de relleu. Posseeix una magnífica flexibilitat i resistència a la tracció, el que comunica al seu torn la capacitat de deformar seguint els moviments de dilatació i contracció de les façanes, sense trencar-se ni esquerdar-se.
Línia professional i decoració
PINTURES I REVESTIMENTS PER A FAÇANES
Per a la impermeabilització i protecció de façanes, que presentin esquerdes i, fissures, amb acabats en relleu.