PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
CONEIX-NOS!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA MARCA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA FÀBRICA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
SOM DISTRIBUÏDORS!

TKROM SUPERCARRARA ELASTICO LISO CON FIBRA

Revestiment plàstic de gran elasticitat, fabricat a base de resines acríliques de màxima resistència als agents atmosfèrics. Posseeix la propietat de deformar seguint els moviments de dilatació i contracció de les façanes, sense trencar-se ni esquerdar-se. En assecar proporciona una pel·lícula de gran gruix i elasticitat i màxima impermeabilitat.
Línia professional i decoració
PINTURES I REVESTIMENTS PER A FAÇANES
Per a la impermeabilització i protecció de façanes que presentin esquerdes i fissures.