PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
CONEIX-NOS!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA MARCA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA FÀBRICA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
SOM DISTRIBUÏDORS!

TKROM SIL IMPRIMACIÓN "C"

Imprimació segelladora, a base de silicat potàssic, que reforça i fixa els substrats minerals, alhora que proporciona una absorció uniforme als mateixos. Facilita l'aplicació de les pintures d'acabat a base de silicat, proporcionant colors més nítids i uniformes, especialment en tons intensos.
Línia professional i decoració
PINTURES I REVESTIMENTS PER A FAÇANES
Per imprimar arrebossats de ciment; arrebossats de ciment, sorra i calç; superfícies de formigó, maons, fibrociment, pedra natural i artificial, etc. Per diluir pintures al silicat.