PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
CONEIX-NOS!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA MARCA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA FÀBRICA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
SOM DISTRIBUÏDORS!

TKROM IMPREGNANTE HI - 15

Producte en dispersió aquosa, de base acrílica, que compacta i augmenta la resistència i durada dels paviments de formigó. Totalment transparent i incolor un cop sec; no modifica el color ni l'aspecte del paviment, realçant el seu acabat i facilitant la seva neteja.
Línia professional i decoració
FIXADORS I HIDROFUGANTS
Per segellar i compactar paviments de formigó.