PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
CONEIX-NOS!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA MARCA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
LA NOSTRA FÀBRICA!
PINTALIA Decoració i Llar Golmés Lleida
SOM DISTRIBUÏDORS!

TKROM IMPREGNANTE HI - 10 y **HI - 20

Producte a força de dissolvent que compacta, impermeabilitza i augmenta la resistència del formigó. Totalment transparent i incolor, realça el color i acabat del paviment. Antipols, facilita la neteja, tant en sec com en humit dels paviments de formigó imprès sobre els quals s'aplica.
Línia professional i decoració
FIXADORS I HIDROFUGANTS
Per al segellat i compactat de paviments de formigó, i paràmetres porosos.